Franklinstraat 6
's-Gravenzande
0174 441 268

Aanvraagformulier financiële donatie

Op deze pagina vindt u het aanvraagformulier voor financiële donaties. Alleen duidelijke en volledige aanvragen nemen we in behandeling. U hoort veelal binnen vier maanden wat de uitkomst is. Zorg dat u goed kennis heeft genomen van de voorwaarden bij donaties.

Uw gegevens als aanvrager
Voor- en achternaam:*
E-mail:*
Telefoon:*
Straat en nummer:*
Postcode en plaats:*
Functie in organisatie:Gegevens aanvragende organisatie
Vul hier de naam van uw organisatie in waarmee wij ook de ANBI-status van uw organisatie kunnen vinden.
Naam organisatie:*
Website:
Straat en nummer:*
Postcode en plaats:*
Telefoon:*
Rekeningnummer:*

ANBI-status:* (info)

Jaaromzet vorig jaar: (bedrag in euro's)
Jaaromzet dit jaar:* (bedrag in euro's)

Geef een beknopte omschrijving van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de doelstelling, de omvang en de werkwijze.Omschrijving van het project
Naam van het project:*
Totale projectkosten:* (bedrag in euro's)
Aangevraagde donatie:* (bedrag in euro's)
Startdatum:
Verwachte afronding:
Land/locatie:*

Beknopte omschrijving van het project, de aanpak en de doelstelling:

Beknopte omschrijving van de doelgroep (leeftijd, leefsituatie, andere achtergronden):

Licht toe in hoeverre de doelgroep bij het project betrokken is, nu en in de toekomst:

Licht kort toe in hoeverre er sprake is van Westlandse betrokkenheid:

Is dit project bekend bij de lokale overheid? Is er sprake van samenwerking of financiering? Beschrijf kort in hoeverre overheden bij dit project betrokken zijn:

Is er sprake van samenwerking met andere organisaties voor dit project (zowel in Nederland als internationaal)? Zo ja, licht dit toe.

Overige opmerkingen: