Franklinstraat 6
's-Gravenzande
0174 441 268

Donatie aanvragen

Er zijn twee manieren waarop we goede doelen steunen:

 • Donaties in natura
  We ondersteunen goede doelen met donaties in natura, bijvoorbeeld met ingezameld gereedschap, meubilair of bedden.
 • Financiële donaties
  We ondersteunen goede doelen met financiële donaties. De bedragen variëren veelal tussen de € 250 en € 2.500 per project.

Veiling Recycling 2012 35De donaties kennen we deels toe op advies van de donatiecommissie, bestaande uit vrijwilligers van De Recycling. Het advies van de commissie gaat naar het bestuur, dat vervolgens een besluit neemt. En ander deel kennen we toe op basis van stemmen van vrijwilligers van De Recycling, die daarbij zelf goede doelen kunnen aandragen.

Voorwaarden
Voor donaties via de donatiecommissie gelden een aantal voorwaarden. De commissie steunt vooral goede doelen die kleinschalig zijn en waarbij sprake is van Westlandse betrokkenheid.
Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • Het project draagt bij aan een verbetering van leefomstandigheden van kansarmen of aan hun maatschappelijke verzelfstandiging. Ook goede doelen gericht op het milieu komen in aanmerking voor donaties.
 • Waar mogelijk is de doelgroep betrokken bij het project.
 • Het project heeft in hoofdzaak geen religieuze of politieke doelstelling.
 • Bij financiële donaties moet het goede doel een geldige ANBI-status hebben.
 • Het project is geen onderdeel van of nauw verbonden met overheden.
 • Bij financiële donaties vanaf € 2.000 is een recent jaarverslag nodig. Dat jaarverslag omvat in ieder geval een balans, een exploitatierekening, een inhoudelijk verslag, de samenstelling van het bestuur en van een eventuele directie.

Werkwijze bij aanvragen
Als u een donatie wilt ontvangen, vult u dan het digitale aanvraagformulier volledig en duidelijk in. Papieren en mondelinge aanvragen nemen we niet in behandeling. De doorlooptijd voor donaties in natura is veelal twee tot drie weken, voor financiële aanvragen maximaal vier maanden. Er zijn twee formulieren beschikbaar:

Naast het invullen van het aanvraagformulier is een projectplan welkom, maar niet verplicht. Voor financiële donaties vanaf € 2.000 is een recent jaarverslag nodig. Stuur dit naar donaties@recyclingwestland.nl of per post naar:

De Recycling
T.a.v. de donatiecommissie
Postbus 312
2690 AH ‘s-Gravenzande