Franklinstraat 6
's-Gravenzande
0174 441 268

Kringloopwinkels geweigerd bij gemeentewerf

Perscommuniqué 8-8-2019

De bestaande situatie is dat de kringloopwinkels in het Westland de niet-recyclebare materialen naar de milieustraat van de Gemeente Westland kunnen brengen.

Daarnaast heeft de Recycling Westland tien jaar lang samengewerkt met de lokale Gemeente om recyclebare spullen, welke in de milieustraat werden aangeboden, niet bij het afval te doen maar voor hergebruik aan te bieden in de kringloopwinkel.

De kringloopwinkels in het Westland nemen overtollige spullen aan van de lokale huishoudens en daarvan wordt het meeste weer hergebruikt door onze klanten in de kringloopwinkels.

Wij bewijzen hiermee het milieu en de lokale bevolking van het Westland een uitstekende dienst; wij worden hiervoor niet betaald.

Daarnaast kunnen wij via onze kringloopwinkel nog wat geld overhouden.

Dat geld gaat uitsluitend naar goede doelen; niemand binnen onze winkel ontvangt een salaris en zelfs de vrijwilligers ontvangen niet de fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding.

Kortom

De Nederlandse Belastingdienst heeft onze kringloopwinkel erkend als goed doel: onze kringloopwinkel staat vermeld in het ANBI-register dat wordt onderhouden door de Belastingdienst.

In de milieustraten van het Westland worden zeer recent opeens nieuwe regels toegepast op de kringloopwinkels in het Westland.

Er wordt ons verteld, dat wij bedrijfsafval komen inleveren, maar dat is onjuist.

Want het betreft hier alleen de huishoudelijk afvalstoffen van privé-huishoudens; vooral grofvuil.

Maar alleen voor het deel dat de kringloopwinkel niet bij nieuwe gebruikers kan onderbrengen.

In de afvalverordening van de Gemeente Westland staat, dat ook andere inzamelaars kunnen worden belast met het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Dit is bij uitstek van toepassing op onze kringloopwinkel.

Ook in de afvalverordening is opgenomen dat de Gemeente Westland de verordening niet integraal hoeft toe te passen op onze kringloopwinkels.

Onze kringloopwinkel met ANBI-registratie is bij uitstek een dienst die functioneert “ter versterking van het afvalbeleid, waaronder de bevordering en het scheiden aan de bron alsmede het hergebruik van afvalstoffen.” (Art 4.2).

Overigens zal de kringloopwinkel een flink aantal categorieën van huishoudelijke afvalstoffen nooit aanbieden bij de milieustraat: gft-afval, bouw- en sloopafval, grof tuinafval, frituurvet, autobanden etc.

Hetgeen de kringloopwinkel wil blijven aanbieden, bestaat hoofdzakelijk uit hout (overtollige meubelen), niet bruikbare harde kunststoffen, onbruikbaar witgoedapparatuur en onbruikbaar huisraad.

Wij denken, dat de Westlandse burgers van harte het werk van onze kringloopwinkel met ANBI-registratie ondersteunen en van harte instemmen met het voortzetten van de kosteloze faciliteiten voor de afvoer van (grof) huishoudelijk afval door deze kringloopwinkel bij de Gemeentelijk milieustraten.