Franklinstraat 6
's-Gravenzande
0174 441 268

De Recycling mag winkel van failliete boekhandel leeghalen.

De Recycling heeft van beheerder SECTIE 5 uit Amsterdam toestemming gekregen om een winkelpand in Wateringen van een failliete boekhandel leeg te halen.

Voor De Recycling een dubbel voordeel:

1: Er staan mooie kasten en rekken die we in de winkel kunnen gebruiken.

2: De restanten boeken, pennen en kantoor- en schoolartikelen kunnen ter verkoop aangeboden worden tegen onze bekende lage prijzen, waarbij de opbrengsten uiteindelijk ook weer naar goede doelen gaat.

Dus: Kom naar onze eigen Schoolcampus.

 

spullen van Terre des Hommes

Op 12 augustus ontving De Recycling de restanten goederen uit de winkel van Terre des Hommes uit ‘s-Gravenzande. Op de foto is een deel van de goederen te zien.De winkel was genoodzaakt de deuren te sluiten omdat de verkoop van gebruikte goederen niet rendabel meer was. Hiermee eindigt een jarenlange prettige samenwerking tussen Terre des Hommes en De Recycling.

Wij danken Terre des Hommes voor het vertrouwen in De Recycling en wij zullen de verkoop van de gebruikte goederen voort zetten en donaties blijven doen aan acties die kinderuitbuiting bestrijden.

een deel van de goederen

Kringloopwinkels geweigerd bij gemeentewerf

Perscommuniqué 8-8-2019

De bestaande situatie is dat de kringloopwinkels in het Westland de niet-recyclebare materialen naar de milieustraat van de Gemeente Westland kunnen brengen.

Daarnaast heeft de Recycling Westland tien jaar lang samengewerkt met de lokale Gemeente om recyclebare spullen, welke in de milieustraat werden aangeboden, niet bij het afval te doen maar voor hergebruik aan te bieden in de kringloopwinkel.

De kringloopwinkels in het Westland nemen overtollige spullen aan van de lokale huishoudens en daarvan wordt het meeste weer hergebruikt door onze klanten in de kringloopwinkels.

Wij bewijzen hiermee het milieu en de lokale bevolking van het Westland een uitstekende dienst; wij worden hiervoor niet betaald.

Daarnaast kunnen wij via onze kringloopwinkel nog wat geld overhouden.

Dat geld gaat uitsluitend naar goede doelen; niemand binnen onze winkel ontvangt een salaris en zelfs de vrijwilligers ontvangen niet de fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding.

Kortom

De Nederlandse Belastingdienst heeft onze kringloopwinkel erkend als goed doel: onze kringloopwinkel staat vermeld in het ANBI-register dat wordt onderhouden door de Belastingdienst.

In de milieustraten van het Westland worden zeer recent opeens nieuwe regels toegepast op de kringloopwinkels in het Westland.

Er wordt ons verteld, dat wij bedrijfsafval komen inleveren, maar dat is onjuist.

Want het betreft hier alleen de huishoudelijk afvalstoffen van privé-huishoudens; vooral grofvuil.

Maar alleen voor het deel dat de kringloopwinkel niet bij nieuwe gebruikers kan onderbrengen.

In de afvalverordening van de Gemeente Westland staat, dat ook andere inzamelaars kunnen worden belast met het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Dit is bij uitstek van toepassing op onze kringloopwinkel.

Ook in de afvalverordening is opgenomen dat de Gemeente Westland de verordening niet integraal hoeft toe te passen op onze kringloopwinkels.

Onze kringloopwinkel met ANBI-registratie is bij uitstek een dienst die functioneert “ter versterking van het afvalbeleid, waaronder de bevordering en het scheiden aan de bron alsmede het hergebruik van afvalstoffen.” (Art 4.2).

Overigens zal de kringloopwinkel een flink aantal categorieën van huishoudelijke afvalstoffen nooit aanbieden bij de milieustraat: gft-afval, bouw- en sloopafval, grof tuinafval, frituurvet, autobanden etc.

Hetgeen de kringloopwinkel wil blijven aanbieden, bestaat hoofdzakelijk uit hout (overtollige meubelen), niet bruikbare harde kunststoffen, onbruikbaar witgoedapparatuur en onbruikbaar huisraad.

Wij denken, dat de Westlandse burgers van harte het werk van onze kringloopwinkel met ANBI-registratie ondersteunen en van harte instemmen met het voortzetten van de kosteloze faciliteiten voor de afvoer van (grof) huishoudelijk afval door deze kringloopwinkel bij de Gemeentelijk milieustraten.

Nieuwe spandoeken aan de gevel

Mede dankzij Kers en de Klein hebben we nu ook nieuwe spandoeken aan de gevel die ons 40-jarig bestaan duidelijk maken.

  

DONATIES OVER JAARRESULTAAT 2018 UITGEKEERD

Van de financiële resultaten over 2018 is in mei het totale bedrag van €80.000 uitgekeerd aan maar liefst 37 goede doelen.

€40.000 hiervan is naar de grotere projecten gegaan die de donatiecommissie geselecteerd heeft uit de binnengekomen aanvragen.

De andere €40.000 is gedoneerd door de vrijwilligers van De Recycling die daarvoor zelf een goed doel mochten bepalen.

Buiten dit enorme bedrag zijn er ook donaties gedaan in natura. Dat wil zeggen dat mensen of organisaties spullen uit de winkel mochten kiezen om anderen mee te helpen. Dit varieerde van het helpen van een gezin, tot levering van meubels voor transport naar Albanië.

Wij hebben hiermee, naast het recyclen van gebruikte goederen, veel mensen gelukkig kunnen maken.

40 jaar De Recycling

 

Dit jaar bestaat De Recycling 40 jaar.

Al in 1979 zijn enkele vrijwilligers gestart met het inzamelen van gebruikte goederen.

In september gaan wij dit groots vieren.

Vooruitlopend op dit feest hebben we de bedrijfsbus al vast voorzien van extra bestikkering.

  

Bedrijfsbus opgeknapt

Omdat we met de bedrijfsbus 4 ochtenden per week spullen ophalen en afleveren, is het onvermijdelijk dat er wel eens een schrammetje of krasje op de bus komt.
Onze vaste medewerker van de ophaaldienst, Piet Nederpel, heeft de bus weer in prima conditie gebracht. Met vaardige hand heeft hij de polyester randen en bumpers weer als nieuw gemaakt.
We kunnen weer trots de weg op.

    

Hans Voskamp, de man die meubels repareert

Als het te repareren is of in elkaar te zetten, dan doet hij dat gewoon. “Ik ben een echte aanpakker”, zegt Hans Voskamp (67), één van de vrijwilligers van De Recycling. Hij onderwerpt binnenkomend meubilair en andere huisraad aan een controle op deugdelijkheid. Achter hem hangen bakken vol scharnieren, boutjes, schroeven en wat dies meer zij.

Klusjesman
Vanzelfsprekend komt de vraag of Voskamp veel werk heeft aan dat herstellen van het binnengekomen meubilair en andere huisraad. “Dat is heel verschillend, hoor. De ene week is er veel werk en de andere week minder. Maar ik heb altijd wat te doen. Als er ergens een snoertje kapot is, dan maak ik dat ook. En nog niet zo lang geleden heb ik samen met collega’s de buitenkant van het pand geverfd. Kortom: ik ben een klusjesman”, zegt hij. Voskamp was vanaf zijn dertigste tot even na zijn zestigste werkzaam bij de buitendienst van de gemeente Naaldwijk.

Foto reparatie meubelen Hans Voskamp

“Ik heb altijd wat te doen hier. Samen met Piet Persoon plak ik de prijzen op de meubels die binnenkomen. Nee, er kan door de koper niet worden onderhandeld over de prijs. Dan is het einde immers zoek. Maar als een artikel lang in de winkel blijft staan, dan verlagen we de prijs op een gegeven moment.” Voskamp is vaak te vinden bij De Recycling: “Gemiddeld breng ik hier zo’n 15 uur per week door. Ik moet wat om handen hebben. Hoe lang ik hiermee doorga? Zolang als ik het leuk blijf vinden.”

Ook interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Kijk bij de vacatures.

AED bij De Recycling

Omdat De Recycling ook een maatschappelijke taak heeft, hebben we een AED aangeschaft die, ingeval van nood, door iedereen gebruikt kan worden.

Er zijn bij De Recycling zo’n 15 personen die opgeleid zijn om een AED te bedienen.

Er is dus bijna altijd wel iemand in de buurt die misschien een leven kan redden.