Franklinstraat 6
's-Gravenzande
0174 441 268

NIEUW vervolg Kringloopwinkel geweigerd op gemeentewerf

Niet alleen bij de kringloopwinkels is er roering over het stortverbod, ook de Westlandse politiek realiseert zich wat de negatieve gevolgen zijn van het stortverbod.

Ten eerste is de, door de Milieudienst Haaglanden gehanteerde uitspraak dat het bedrijfsafval betreft onjuist. Voor de gemeente gaat het zogenaamde stortverbod ook veel meer geld kosten, omdat er spullen gebracht worden die anders via de kringloopwinkels verkocht hadden kunnen worden.

Nog maar niet te spreken van de boze, of teleurgestelde mensen die nu zelf de, in hun ogen goede spullen, naar de milieustraat moeten brengen.

Bijna alle politieke partijen staan achter het verweer van de kringloopwinkels.

De kringloopwinkels Re-Sell, Habbekrats en De Recycling staan open voor een gesprek met de politiek.

Naast alle steunbetuigingen uit de Westlandse politiek en gestelde vragen aan het college, heeft het CDA gevraagd om overleg met de kringloopwinkels.

Al met al een goede ontwikkeling, we houden moed.

 

 

40 jaar De Recycling. De spanning neemt toe

11, 13 en 14 september vieren wij ons 40-jarig bestaan.

De spanning onder de medewerkers neemt toe. Staan de prijzen klaar? Hoe wordt de fotohoek? Wie beoordeelt de beste foto’s en nog tientallen andere zaken.

Wij doen er alles aan om ons feest onvergetelijk te maken.

Maar….. geen feest zonder bezoekers. Zet het in uw agenda en neem uw (klein)kinderen mee.

Kringloopwindel De Recycling 40 jaar!!

1979-2019
40 jaar!!

Wij vieren dit op
11, 13 en 14
september
Woensdag 13:00-16:00 uur
Vrijdag 13:30-20:30
Zaterdag 10:00-16:00

Tijdens de feestweek trakteren wij u op Rad van Fortuin,
springkussen voor de kinderen, gratis ijsjes, verkleedwedstrijd,
workshop knutselen met afval, speurtocht
en nog veel meer…

Volg ons op facebook.com/derecycling

VERVOLG Kringloopwinkels geweigerd op gemeentewerf

De kringloopwinkels De Recycling en Re-Sell hebben gezamenlijk de politiek in het Westland benaderd en hen uitgelegd welke consequenties het maatschappelijk heeft nu er geen huishoudelijk afval meer mag worden gebracht naar de gemeentewerf.

Coalitiepartijen CDA, LPF en CU-SGP, alsmede de partijen Westland Verstandig, Gemeentebelang Westland en D66, maar ook de Jongerenraad Westland scharen zich achter het verweer van de beide kringloopwinkels dat hun afval geen bedrijfsafval is maar huishoudelijk afval.

Allen willen dat het verbod op storten zo spoedig mogelijk wordt teruggedraaid. Er zal wel nog overleg plaats dienen te vinden met de Milieudienst Haaglanden.

Wij, De Recycling en Re-Sell willen daar graag aan meewerken.

Tot die tijd mag er nog steeds geen afval weggebracht worden naar de milieustraat en wordt alles bij de kringloopwinkels ONGESORTEERD in één grote container gestort en afgevoerd naar een afvalverwerker. Gescheiden afvoeren is door ruimtegebrek en hoge kosten ondoenlijk.

Daar komen nog de teleurgestelde bewoners bij die nu zelf hun spullen naar de milieustraat moeten brengen.

Dit is helaas de consequentie van het gemeentelijk beleid.

Bouw en sloopafval 20m³

 

BACK TO SCHOOL

Kom eerst langs de schoolcampus van De Recycling

Pennen, gummen, schriften, kaftpapier enz.

Alles spiksplinternieuw. Tegen scherpe prijsjes!

 

De Recycling mag winkel van failliete boekhandel leeghalen.

De Recycling heeft van beheerder SECTIE 5 uit Amsterdam toestemming gekregen om een winkelpand in Wateringen van een failliete boekhandel leeg te halen.

Voor De Recycling een dubbel voordeel:

1: Er staan mooie kasten en rekken die we in de winkel kunnen gebruiken.

2: De restanten boeken, pennen en kantoor- en schoolartikelen kunnen ter verkoop aangeboden worden tegen onze bekende lage prijzen, waarbij de opbrengsten uiteindelijk ook weer naar goede doelen gaat.

Dus: Kom naar onze eigen Schoolcampus.

 

Kringloopwinkels geweigerd bij gemeentewerf

Perscommuniqué 8-8-2019

De bestaande situatie is dat de kringloopwinkels in het Westland de niet-recyclebare materialen naar de milieustraat van de Gemeente Westland kunnen brengen.

Daarnaast heeft de Recycling Westland tien jaar lang samengewerkt met de lokale Gemeente om recyclebare spullen, welke in de milieustraat werden aangeboden, niet bij het afval te doen maar voor hergebruik aan te bieden in de kringloopwinkel.

De kringloopwinkels in het Westland nemen overtollige spullen aan van de lokale huishoudens en daarvan wordt het meeste weer hergebruikt door onze klanten in de kringloopwinkels.

Wij bewijzen hiermee het milieu en de lokale bevolking van het Westland een uitstekende dienst; wij worden hiervoor niet betaald.

Daarnaast kunnen wij via onze kringloopwinkel nog wat geld overhouden.

Dat geld gaat uitsluitend naar goede doelen; niemand binnen onze winkel ontvangt een salaris en zelfs de vrijwilligers ontvangen niet de fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding.

Kortom

De Nederlandse Belastingdienst heeft onze kringloopwinkel erkend als goed doel: onze kringloopwinkel staat vermeld in het ANBI-register dat wordt onderhouden door de Belastingdienst.

In de milieustraten van het Westland worden zeer recent opeens nieuwe regels toegepast op de kringloopwinkels in het Westland.

Er wordt ons verteld, dat wij bedrijfsafval komen inleveren, maar dat is onjuist.

Want het betreft hier alleen de huishoudelijk afvalstoffen van privé-huishoudens; vooral grofvuil.

Maar alleen voor het deel dat de kringloopwinkel niet bij nieuwe gebruikers kan onderbrengen.

In de afvalverordening van de Gemeente Westland staat, dat ook andere inzamelaars kunnen worden belast met het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Dit is bij uitstek van toepassing op onze kringloopwinkel.

Ook in de afvalverordening is opgenomen dat de Gemeente Westland de verordening niet integraal hoeft toe te passen op onze kringloopwinkels.

Onze kringloopwinkel met ANBI-registratie is bij uitstek een dienst die functioneert “ter versterking van het afvalbeleid, waaronder de bevordering en het scheiden aan de bron alsmede het hergebruik van afvalstoffen.” (Art 4.2).

Overigens zal de kringloopwinkel een flink aantal categorieën van huishoudelijke afvalstoffen nooit aanbieden bij de milieustraat: gft-afval, bouw- en sloopafval, grof tuinafval, frituurvet, autobanden etc.

Hetgeen de kringloopwinkel wil blijven aanbieden, bestaat hoofdzakelijk uit hout (overtollige meubelen), niet bruikbare harde kunststoffen, onbruikbaar witgoedapparatuur en onbruikbaar huisraad.

Wij denken, dat de Westlandse burgers van harte het werk van onze kringloopwinkel met ANBI-registratie ondersteunen en van harte instemmen met het voortzetten van de kosteloze faciliteiten voor de afvoer van (grof) huishoudelijk afval door deze kringloopwinkel bij de Gemeentelijk milieustraten.

Nieuwe spandoeken aan de gevel

Mede dankzij Kers en de Klein hebben we nu ook nieuwe spandoeken aan de gevel die ons 40-jarig bestaan duidelijk maken.

  

DONATIES OVER JAARRESULTAAT 2018 UITGEKEERD

Van de financiële resultaten over 2018 is in mei het totale bedrag van €80.000 uitgekeerd aan maar liefst 37 goede doelen.

€40.000 hiervan is naar de grotere projecten gegaan die de donatiecommissie geselecteerd heeft uit de binnengekomen aanvragen.

De andere €40.000 is gedoneerd door de vrijwilligers van De Recycling die daarvoor zelf een goed doel mochten bepalen.

Buiten dit enorme bedrag zijn er ook donaties gedaan in natura. Dat wil zeggen dat mensen of organisaties spullen uit de winkel mochten kiezen om anderen mee te helpen. Dit varieerde van het helpen van een gezin, tot levering van meubels voor transport naar Albanië.

Wij hebben hiermee, naast het recyclen van gebruikte goederen, veel mensen gelukkig kunnen maken.

40 jaar De Recycling

 

Dit jaar bestaat De Recycling 40 jaar.

Al in 1979 zijn enkele vrijwilligers gestart met het inzamelen van gebruikte goederen.

In september gaan wij dit groots vieren.

Vooruitlopend op dit feest hebben we de bedrijfsbus al vast voorzien van extra bestikkering.