Franklinstraat 6
's-Gravenzande
0174 441 268

VERVOLG Kringloopwinkels geweigerd op gemeentewerf

De kringloopwinkels De Recycling en Re-Sell hebben gezamenlijk de politiek in het Westland benaderd en hen uitgelegd welke consequenties het maatschappelijk heeft nu er geen huishoudelijk afval meer mag worden gebracht naar de gemeentewerf.

Coalitiepartijen CDA, LPF en CU-SGP, alsmede de partijen Westland Verstandig, Gemeentebelang Westland en D66, maar ook de Jongerenraad Westland scharen zich achter het verweer van de beide kringloopwinkels dat hun afval geen bedrijfsafval is maar huishoudelijk afval.

Allen willen dat het verbod op storten zo spoedig mogelijk wordt teruggedraaid. Er zal wel nog overleg plaats dienen te vinden met de Milieudienst Haaglanden.

Wij, De Recycling en Re-Sell willen daar graag aan meewerken.

Tot die tijd mag er nog steeds geen afval weggebracht worden naar de milieustraat en wordt alles bij de kringloopwinkels ONGESORTEERD in één grote container gestort en afgevoerd naar een afvalverwerker. Gescheiden afvoeren is door ruimtegebrek en hoge kosten ondoenlijk.

Daar komen nog de teleurgestelde bewoners bij die nu zelf hun spullen naar de milieustraat moeten brengen.

Dit is helaas de consequentie van het gemeentelijk beleid.

Bouw en sloopafval 20m³